Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Fetální echokardiografie v I. trimestru – přínos a limitace (abstrakt z konference)
Miroslav Břešťák, Viktor Tomek
Actual Gyn 2012, 4, 74
Datum publikace: 2012-09-18
Manuscript ID: 0412020
Počet zobrazení: 7851
Abstrakt

Abstrakt z 33. celostátní konference Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví konané 20. - 22. září 2012 v Českých Budějovicích