Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Co dělá těhotnou ženu s mastocytózou vysoce rizikovou pacientkou? (publikace v angličtině)
Vesna Elveđi Gašparović, Mislav Mikuš, Luka Matak, Petrana Beljan, Marko Dragić
Actual Gyn 2020, 12, 2-5
Datum publikace: 2020-01-16
Manuscript ID: 1119010
Počet zobrazení: 8791
Abstrakt

Mastocystóza představuje skupinu vzácných onemocnění s potencionálně nepredikovatelným zvýšením aktivity mastocytů, jako odpověď na stres v souvislosti s děložní činností během porodu, kdy je potřeba zvládnout tuto situaci. Prezentujeme případ 34leté bělošky s anamnézou anafylaktického stavu po porodu. V souvislosti s tímto případem jsme udělali rozbor dostupné literatury, která dokumentuje, že tento život ohrožující stav může nastat i po naprosto fyziologickém průběhu těhotenství a porodu.

Klíčová slova: mastocytóza, těhotenství, preeklampsie, anafylaktický šok