Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Doporučení k posouzení komplikací vývoje plodu v I. trimestru (zamlklý potrat, ektopická gravidita, těhotenství neznámé lokalizace)
Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová
Actual Gyn 2013, 5, 78-80
Datum publikace: 2013-12-09
Manuscript ID: 0513019
Počet zobrazení: 7650
Abstrakt

Doporučený postup