Aktuální

Abstrakt

Správa z 10. konferencie sekcie fetálnej medicíny ČGPS ČLS JEP s medzinárodnou účasťou Praha, 15. januára 2010
Erik Dosedla
Actual Gyn 2010, 2, 1-2
Datum publikace: 2010-02-05
Manuscript ID: 0210001
Počet zobrazení: 5450

Dopis redakci - Zpráva z kongresu