Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Předčasná ovariální insuficience – přehledový článek
Martin Vosecký
Actual Gyn 2024, 16, 34-41
Datum publikace: 2024-05-23
Manuscript ID: 1624003
Počet zobrazení: 526
Abstrakt

Tento přehledový článek poskytuje komplexní pohled na diagnózu předčasné ovariální insuficience (POI), zahrnující etiologii, diagnostiku, klinické projevy a možnosti léčby. S prevalencí přibližně 1 % POI zasahuje významnou část ženské populace. Příčiny vzniku POI jsou různé, včetně genetických, autoimunitních, iatrogenních a infekčních faktorů, i přes podrobné vyšetření však mnoho případů zůstává neobjasněných. Symptomy POI vyplývají z dysfunkce vaječníků ve smyslu hypoestrinizmu a anovulace a patří mezi ně vasomotorické příznaky, dopady na kardiovaskulární a kostní zdraví, obtíže v urogenitální oblasti a sterilita. Diagnostika se opírá o krevní hodnoty folikul-stimulujícího hormonu (FSH), pomocnou úlohu mohou hrát i další markery jako AMH a ultrazvukové vyšetření. Hormonální substituční terapie (HRT) je klíčovou složkou léčby, přičemž vhodný režim aplikace se liší v závislosti na individuálních potřebách žen. HRT má prokazatelný přínos ve zlepšení vasomotorických příznaků, kostního zdraví a sexuálních funkcí, je však třeba pečlivě zvažovat rizika a možné komplikace léčby, zejména u specifických skupin pacientek. Článek byl sestaven jako ucelený přehled současných poznatků o POI s důrazem na informace využitelné v klinické praxi. Účelem tohoto souhrnu je přinést lepší povědomí o této klinické jednotce, a tak usnadnit včasné odhalení této poruchy a následně umožnit správnou péči o postižené pacientky, v rámci ideálně multidisciplinárního přístupu k jejich léčbě.

Klíčová slova: předčasná ovariální insuficience, amenorrhea, sterilita, hormonální substituční terapie