Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Znalosti o suplementaci kyselinou listovou mezi vysokoškolskými studentkami v jihovýchodním Polsku (publikace v angličtině)
Agnieszka Panasiuk, Kamil K. Hozyasz
Actual Gyn 2023, 15, 95-103
Datum publikace: 2023-12-05
Manuscript ID: 1523017
Počet zobrazení: 720
Abstrakt

Cíle: Nedostatek kyseliny listové v perikoncepčním období je rizikovým faktorem vrozených vývojových vad včetně defektů neurální trubice u plodu. Primární prevencí uvedených poruch je suplementace kyselinou listovou před početím a v průběhu prvních týdnů těhotenství. Studie hodnotí znalosti o kyselině listové a jejím nedostatku a také o suplementaci kyselinou listovou mezi vysokoškolskými studentkami v Polsku.

Metody: Do této studie bylo zavzato 184 studentek z Univerzity Jana Pavla II. v Biała Podlaska. Respondentky obdržely anonymní dotazník s otázkami týkajícími se demografie a znalostí o kyselině listové a užívání doplňků kyseliny listové.

Výsledky: Většina účastnic si byla vědoma, že suplementaci kyselinou listovou ženám lze doporučit (88 %). Nižší procento respondentek však prokázalo znalosti o klíčových aspektech souvisejících s kyselinou listovou – její roli v prevenci defektů neurální trubice (52 %), doporučeném načasování a dávce suplementace (42 %, resp. 34 %) a zeleninou jako dobrým zdrojem folátů v potravě (55 %). Pouze 34 % respondentek znalo doporučené dávkování kyseliny listové (0,4 mg). Potravinové doplňky s kyselinou listovou užívalo pouze 12 % dotázaných žen. Vyšší povědomí o kyselině listové bylo pozorováno u studentek zdravotnických škol a účastnic ve věku nad 30 let.

Závěr: Znalosti o kyselině listové a míře její suplementace u studentek byly nedostatečné. U žen ve fertilním věku se jeví informovanost o výhodách, načasování a správném dávkování doplňků kyseliny listové jako nepostradatelná a měla by se zlepšit.

Klíčová slova: kyselina listová, znalosti, suplementace, prevence, defekty neurální trubice, studentky