Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Sterilizácia ako forma permanentnej antikoncepcie (medicínske a právne okolnosti jej výkonu v minulosti a v súčasnosti)
Andrea Erdősová, Zuzana Ballová, Petra Gašparová, Erik Dosedla
Actual Gyn 2023, 15, 61-68
Datum publikace: 2023-08-25
Manuscript ID: 1523010
Počet zobrazení: 1920
Abstrakt

Keďže sterilita je medicínsky spojená s nežiadúcou neplodnosťou, termín „sterilizácia“ označuje skôr nedobrovoľné opatrenia k zamedzeniu reprodukcie. Najmä história spája sterilizácie s obdobiami, kedy prístup k nim vychádzal zo segregácie, čo dokazuje viacero dokumentov, ako aj judikatúra súdov. V mnohých prípadoch sa ich výkon spájal s ich nedobrovoľným podstúpením u žien, ktoré buď neboli dostatočne informované  alebo boli k nim donútené pod tlakom lekárov alebo sociálnych okolností. Sterilizácia v súčasnosti predstavuje prevažne metódu permanentnej antikoncepcie, avšak niektoré problematické otázky spojené so sterilizáciami necizeluje právna úprava dosť jednoznačne.

Klíčová slova: permanentná antikoncepcia, informovaný súhlas, reprodukcia, ireverzibilita, Charta 77, ESĽP, nútené sterilizácie