Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Kabergolín v prevencii a liečbe ovariálneho hyperstimulačného syndrómu
Erik Dosedla, Petra Gašparová, Zuzana Ballová, Martina Sitáš, Zuzana Turcsányiová, Pavel Calda
Actual Gyn 2023, 15, 49-54
Datum publikace: 2023-06-29
Manuscript ID: 1523008
Počet zobrazení: 1758
Abstrakt

Ovariálny hyperstimulačný syndróm predstavuje hoci zriedkavú, ale o to závažnejšiu iatrogénnu komplikáciu indukcie ovulácie počas metód asistovanej reprodukcie, spojenú s významnou morbiditou a potenciálnou mortalitou. Kľúčovú úlohu vo vzniku tohto syndrómu zohráva vaskulárny endotelový rastový faktor, ktorý vedie k zvýšenej vaskulárnej permeabilite s následným presunom intravaskulárnej tekutiny do kompartmentov tretieho priestoru. Štúdie preukázali, že podávanie agonistov dopamínu, akým je kabergolín, blokuje zvýšenie vaskulárnej permeability defosforyláciou receptorov vaskulárneho endotelového rastového faktora. Kabergolín tak môže byť podávaný ako účinná prevencia strednej a ťažkej formy ovariálneho hyperstimulačného syndrómu, rovnako ako liečba už rozvinutého ochorenia. V súčasnosti však stále neexistuje štandardizovaný protokol, podľa ktorého by sme mali kabergolín podávať.

Klíčová slova: ovariálny hyperstimulačný syndróm, agonista dopamínu, kabergolín