Aktuální

Abstrakt

Tubární ektopická gravidita s negativním histologickým korelátem: kazuistika a přehled literatury (publikace v angličtině)
Sergiu Leahomschi, Jaromír Šrámek
Actual Gyn 2020, 12, 25-28
Datum publikace: 2020-04-02
Manuscript ID: 1220009
Počet zobrazení: 2150
Abstrakt

Cíl práce: Popis případu ektopické tubární gravidity řešeného salpingektomií s následným negativním histopatologickým nálezem. 
Metodika: Vlastní pozorování a literární rešerše. 
Závěr: I v případě správně diagnostikované tubární ektopické gravidity může být výsledek histologického vyšetření negativní.

Klíčová slova: tubární gravidita, ektopická gravidita, negativní histologie