Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Koronavirová infekce a těhotenství (COVID-19). Stanovisko České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP.
Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová, Michal Zikán, Dagmar Smetanová, Ladislav Machala
Actual Gyn 2020, 12, 17-19
Datum publikace: 2020-03-10
Manuscript ID: 1220010
Počet zobrazení: 21065
Abstrakt

Doporučený postup. Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP vydává toto stanovisko v souvislosti s vyjádřeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalšími nadnárodními autoritami ohledně obav týkajících se infekce virem COVID-19. Zdá se, že dopad letošní koronarovirové infekce COVID-19 na těhotné ženy bude méně závažný než v minulých letech H1N1 chřipky typu A, SARS-CoV či MERS-CoV. Z dosud publikovaných informací se nepodařilo prokázat přenos infekce z matky na plod. Také se zdá, že nehrozí žádné riziko vertikálního přenosu kojením. Toto stanovisko nenahrazuje doporučení a stanoviska vydaná státními orgány, jako je Ministerstvo zdravotnictví a další, a týká se výhradně konzultování těhotných.

Klíčová slova: COVID-19, koronavirus, doporučený postup, stanovisko, prenatální diagnostika, Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, ČSUPG ČLS JEP, Světová zdravotnická organizace, WHO