Aktuální

Abstrakt

Nový pohled na etiopatogenezi ovariálního karcinomu
Jiří Bouda, Jiří Presl, Pavel Vlasák, Jan Kosťun, Robert Slunéčko
Actual Gyn 2018, 10, 19-22
Datum publikace: 2018-04-25
Manuscript ID: 0917011
Počet zobrazení: 6019
Abstrakt

V současnosti dělíme epiteliální nádory ovaria, tuby a peritonea z hlediska etiopatogeneze do dvou skupin, které se liší jak původem, tak biologickým chováním. Za prekurzor druhé skupiny, extrauterinních pánevních serózních karcinomů, je považován STIC – serous tubal intraepithelial carcinoma. Poznatky o etiopatogenezi této skupiny nádorů kladou nejen nové požadavky na diagnostiku, ale otevírají rovněž nové možnosti pro selektivní screening rizikových pacientek a také cílenou chirurgickou i onkologickou léčbu.

Klíčová slova: STIC – serous tubal intraepithelial carcinoma, extrauterinní pánevní serózní karcinomy, etiopatogeneze