Aktuální

Abstrakt

Proč bychom měli přijmout nová mezinárodní kritéria pro diagnózu gestačního diabetes mellitus?
Hana Krejčí, Kateřina Anderlová, Kateřina Andělová
Actual Gyn 2014, 6, 95-99
Datum publikace: 2014-11-13
Manuscript ID: 0614041
Počet zobrazení: 3878
Abstrakt

V České republice je od roku 2008 zaveden celoplošný screening gestačního diabetes mellitus u těhotných žen. Od roku 2014 jsou však výsledky orálního glukózového tolerančního testu (oGTT), který je součástí screeningu, hodnoceny podle dvojích kritérií. Zatímco diabetologové a biochemici nově postupují podle doporučení Mezinárodní asociace pro studium diabetu v těhotenství (IADPSG), přejatého v řadě zemí a také WHO v roce 2013, čeští gynekologové zůstávají u původních diagnostických kritérií z roku 2008. Článek rozebírá nejdůležitější argumenty proti přijetí nových kritérií a vysvětluje důležitost jednotného postupu při screeningu a sledování gestačního diabetes mellitus.

Klíčová slova: gestační diabetes mellitus, screening, orální glukózový toleranční test