Aktuální

Abstrakt

Aktuální data mortality a dlouhodobého vývoje dětí narozených na hranicích viability
Blanka Zlatohlávková
Actual Gyn 2014, 6, 17-18
Datum publikace: 2014-02-06
Manuscript ID: 0614011
Počet zobrazení: 4702
Abstrakt

Dopis redakci