Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Nejčastější problémy sexuality žen fertilního věku
Petra Vrzáčková, Jiří Sláma
Actual Gyn 2012, 4, 81-85
Datum publikace: 2012-10-02
Manuscript ID: 0412015
Počet zobrazení: 10782
Abstrakt

Sexualita patří mezi základní atributy kvality života. Sexuální dysfunkce jsou přítomny u všech věkových skupin, u žen fertilního věku se nejčastěji setkáváme s poruchami sexuální touhy, vzrušivosti, orgasmu a bolestmi při sexuálních aktivitách. V řadě případů se nejedná o problém ženy samotné, proto je velmi žádoucí, aby byl partner pacientky součástí diagnosticko-terapeutického procesu již od počátku. Tento článek přináší základní informace o sexuálních dysfunkcích žen fertilního věku, jejich etiologii, diagnostice a současných možnostech léčby.

Klíčová slova: sexuální dysfunkce žen, fertilní věk