Aktuální

Abstrakt

Doporučení k provádění rutinního ultrazvukového vyšetření v těhotenství
Pavel Calda, Miroslav Břešťák
Actual Gyn 2012, 4, 22-30
Datum publikace: 2012-02-08
Manuscript ID: 0412003
Počet zobrazení: 9130

Doporučený postup