Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová koncepce a certifikace
Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová
Actual Gyn 2011, 3, 42-46
Datum publikace: 2011-12-08
Manuscript ID: 0311012
Počet zobrazení: 19213

Doporučený postup