Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Vrozené vady v České republice v období 1994 - 2008: prenatální a postnatální incidence
Antonín Šípek, Vladimír Gregor
Actual Gyn 2009, 1, 16-20
Datum publikace: 2009-06-15
Manuscript ID: 0109004
Počet zobrazení: 10535

Review article

Abstract
Our study deals with current results of birth defects registration in the Czech Republic over the 1994 – 2008 period. In a first part of the study birth defect incidences in births according to their gender and in totals are presented. Further, an analysis of birth defects yield in perinatal mortality (totally and according to particular diagnose) is performed. Finally, incidences of pre- and postnatally diagnosed ten selected birth defects are presented.

Key words: birth defect, incidence, perinatal mortality, anencephaly, spina bifida, encephalocele, hydrocephalus, omfalocele, gastroschisis, renal agenesis, Down syndrome, Edwards syndrome, Patau syndrome


Přehledový článek

Abstrakt
V práci jsou prezentovány aktuální výsledky registrace vrozených vad v České republice v období 1994 – 2008. V první části jsou ukázány incidence vrozených vad u narozených dětí v tomto období podle pohlaví – chlapci, dívky celkem. Následuje analýza podílu vrozených vad na perinatální úmrtnosti, celkem i podle jednotlivých diagnóz. Na závěr jsou ukázány incidence prenatálně a postnatálně diagnostikovaných deseti vybraných typů vrozených vad.

Klíčová slova: vrozená vada, incidence, perinatální úmrtnost, anencefalie, spina bifida, encefalokéla, hydrocefalus, omfalokéla, gastroschíza, ageneze ledvin, Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Patauův syndrom