Aktuální

Abstrakt

Prevence karcinomu děložního hrdla: kdy můžeme očekávat vliv na populační data?
Jiří Sláma
Actual Gyn 2009, 1, 8-10
Datum publikace: 2009-06-15
Manuscript ID: 0109002
Počet zobrazení: 5550

Review article

Abstract

Cervical cancer ranks second in deaths from cancer among women worldwide. Incidence rates in Czech Republic range around 20/100
000 in long term. Persistent high risk HPV infection has been strongly linked to causing cervical carcinoma. It is possible to implement primary and secondary prevention due to knowledge in ethiopathogenetical agent and precancer lesions. However, both require a lot of conditions to get optimal effect.

Key words: HPV, cervical cancer, prophylaxy, screening


Přehledový článek

Abstrakt

Karcinom děložního hrdla je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor u žen. Incidence v ČR se dlouhodobě pohybuje okolo 20/100 000. Příčinou rozvoje karcinomu děložního hrdla je perzistentní infekce onkogenními genotypy HPV. Díky znalosti etiopatogenetického činitele i prekanceróz je možno využít postupů primární i sekundární prevence. Oba postupy však vyžadují řadu podmínek pro dosažení optimálního efektu.

Klíčová slova: HPV, karcinom děložního hrdla, prevence, screening