Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

History of cytology (article in Czech)
Daniel Driák, Borek Sehnal
Actual Gyn 2011, 3, 5-11
Publication date: 2011-05-03
Manuscript ID: 0311002
Počet zobrazení: 9109

Review article

Abstract
Despite hesitating implementation of cytology into the routine diagnostic process in the 1940s-1960s, at present, cytology is a stable and important method in human medicine. In gynaecology, its greatest significance lies in early detection of cancerous changes in cervix.

Key words: history, cytology, cervical cancer
 


Přehledový článek

Abstrakt
Přes váhavé zavádění do rutinních diagnostických postupů v 40.-60. letech 20. století je cytologie v současnosti stabilní a důležitou metodou humánní medicíny. Její největší význam v gynekologii spočívá v časné detekci nádorových změn děložního čípku. 

Klíčová slova: historie, cytologie, karcinom děložního čípku