Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Gestační hypertenze, preeklampsie a intrauterinní růstová restrikce jsou asociované s mikroRNA dysregulovanými u kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění (abstrakt z konference - publikace v angličtině)
Ilona Hromadnikova, Katerina Kotlabova, Lucie Hympanova, Ladislav Krofta
Actual Gyn 2016, 8, 8
Publication date: 2016-02-08
Manuscript ID: 0816003
Number of views: 4152
How to cite this article: Hromadnikova I, Kotlabova K, Hympanova L, Krofta L. Cardiovascular and cerebrovascular disease associated microRNAs are dysregulated in placental tissues affected with gestational hypertension, preeclampsia and intrauterine growth restriction. Actual Gyn. 2016;8:8
Abstrakt

Abstrakt z 16. konference fetální medicíny konané 15. ledna 2016 v Praze, Konferenční centrum nemocnice Na Homolce