Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Cervical cancer IB1 - treatment management for women without wishing of fertility preservation (article in Czech)
Marek Pluta
Actual Gyn 2012, 4, 1-5
Publication date: 2012-01-11
Manuscript ID: 0311006
Počet zobrazení: 9084

Review article

Abstract
Review describing actual possibilities in diagnosis and treatment of cervical cancer stage IB1 in group of patients without wishing fertility preservation. Author describes diagnostic and surgical steps needed for surgical approach individualization. There is actual surgical approach classification and sentinel node identification technology and practical application in modern treatment describing in review.

Key words: cervical cancer, sentinel lymph node, radical hysterectomy
 

Přehledový článek

Abstrakt
Přehledový článek popisující aktuální možnosti v diagnostice a léčbě cervikálního karcinomu stádia FIGO IB1 u žen nepřejících si zachování fertility. Autor popisuje kroky v diagnostice a samotné operační léčbě, které by měly vést k individualizaci chirurgického přístupu. V článku je popisován přehled aktuální klasifikace operačních přístupů, technologie sentinelové uzliny a praktické využití v současné léčbě.

Klíčová slova: cervikální karcinom, sentinelová lymfatická uzlina, radikální hysterektomie