Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Trends in the education of gynecologic surgeons (article in Slovak)
Miloš Mlynček
Actual Gyn 2011, 3, 33-38
Publication date: 2011-10-17
Manuscript ID: 0311005
Počet zobrazení: 8142

Review article

Abstract
The aim of the review article is to point out the latest trends in the surgical training not only in gynecology and obstetrics but also in all surgical specialties. The safety of the patients must be the highest priority. One of the important areas is the utilization of simulation and mental training in the surgical education. The gynecologic surgeons in the 21st century should be able to perform open, vaginal, laparoscopic and robotic surgical procedures. The established system of education in the high volume centres and positive working climate are crucial factors during surgical training.

Key words: education, professionalism, simulation, patient safety
 


Prehľadový článok

Abstrakt
Cieľom prehľadového článku je zdôrazniť najnovšie trendy v chirurgickom tréningu nielen v odbore gynekológia a pôrodníctvo, ale vo všetkých operačných špecializáciách. Bezpečnosť pacientov musí byť najvyššia priorita. V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na využívanie simulátorov a na mentálny tréning. Gynekologickí operatéri v 21. storočí by mali ovládať klasickú, vaginálnu, laparoskopickú a robotickú operatívu. Vypracovaný systém vzdelávania v centrách s veľkým počtom operácií a pozitívna pracovná atmosféra sú zásadné faktory v priebehu tréningu.

Kľúčové slová: výchova, profesionalita, simulácia, bezpečnosť pacientov