Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Acute uterine inversion: report of three cases (article in Slovak)
Erik Dosedla, Dušan Frič, Ján Richnavský, Štefan Lukačín
Actual Gyn 2011, 3, 1-4
Publication date: 2011-03-29
Manuscript ID: 0311001
Počet zobrazení: 9518

Case report

Abstract
Acute uterine inversion is severe obstetric and life threatening complication. As immediate consequences of uterine inversion are different degrees of uterine prolaps. The pathogenesis of uterine inversion is usually associated with an incorrect management of the third stage of labour. Immediate diagnosis and prompt action minimize maternal morbidity and mortality. We report three cases of the uterine inversion with a guideline supported with a literature review.

Key words:
acute uterine inversion, obstetric complication, operative management


Kazuistika

Abstrakt
Akútna inverzia maternice je závažná pôrodnícka komplikácia, pri ktorej je perakútne ohrozený život rodičky. Pri inverzii maternice dochádza k rôznemu stupňu poklesu tela maternice. Príčinou inverzie je takmer vždy nesprávny postup vedenia III. doby pôrodnej. Okamžitou diagnostikou a neodkladnou adekvátnou liečbou sa minimalizuje materská morbidita a mortalita. Prezentujeme praktický postup riešenia tejto komplikácie, ktorý sme zostavili na základe skúseností s tromi prípadmi kompletnej inverzie maternice a literárnych údajov.

Kľúčové slová: akútna inverzia maternice, pôrodnícka komplikácia, operačný menežment