Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Eclampsia - life-threatening condition (article in Slovak)
Branislav Murín
Actual Gyn 2010, 2, 32-36
Publication date: 2010-12-21
Manuscript ID: 0210011
Počet zobrazení: 10500


Retrospective study

Abstract
The etiopathogenesis of eclamptic convulsions remains unknown. Cerebral imaging suggests that cerebral abnormalities in eclampsia are similar to those found in hypertensive encephalopathy. The development of eclampsia is associated with increased risk of adverse outcome for both mother and fetus. Pregnacies complicated by eclampsia require a well-formulated management plan.
 
Key words: eclampsia, hypertensive ecephalopathy, complications, etiology
 


Retrospektívna štúdia

Abstrakt
Etiopatogenéza eklamptických záchvatov je stále neznáma. Mozgové zobrazovacie techniky predpokladajú istú podobnosť s abnormalitami prítomnými pri hypertenznej encefalopatii. Vznik eklampsie je spojený s výrazným rizikom pre matku a plod. Tehotenstvá komplikované eklampsiou vyžadujú veľmi dobre formulovaný liečebný protokol.
 
Kľúčové slová: eklampsia, hypertenzná encefalopatia, komplikácie, etiológia