Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Medical care of infertile patients in the ambulance of a gynaecologist (article in Czech)
Aleš Sobek jr., Aleš Sobek
Actual Gyn 2010, 2, 26-31
Publication date: 2010-12-21
Manuscript ID: 0210009
Počet zobrazení: 8478

Review article

Abstract
Infertility is defined as the inability to conceive with the period of twelve months of regular sexual intercourse. There are 15-20 % couples in reproductive age affected. Men and women are equally responsible for about 40 % of cases respectivelly. The aim of the article is to summarize the basic knowledge about infertility diagnostics and treatment for purpose of an ambulant gynaecologist.

Key words: infertility, gynaecological ambulance, diagnostics, treatment, sperm examination, hormon


Přehledový článek

Abstrakt
O poruše plodnosti mluvíme tehdy, pokud k otěhotnění nedojde po 12 měsících nechráněného pohlavního styku. Poruchou plodnosti trpí 15-20 % párů v reprodukčním věku. Vzhledem k tomu, že problémy s plodností páru většinou řeší nejprve ženy, bývá obvodní gynekolog prvním, kdo se problémy neplodného páru zabývá. Cílem práce je podat souhrnné informace o diagnostice a léčbě poruch plodnosti, a to jak v centru asistované reprodukce, tak zejména v ambulanci obvodního gynekologa, pro kterého je tento článek určen především.

Klíčová slova:
neplodnost, gynekologická ambulance, diagnostika, léčba, spermiogram, hormony