Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Assessment of the risk for spina bifida by first trimester ultrasound scan. The role of „Dynamic MR“. (article in Czech)
Petr Polák, Simona Huspeninová, Dana Kovaříková
Actual Gyn 2010, 2, 21-25
Publication date: 2010-12-13
Manuscript ID: 0210005
Počet zobrazení: 9857


Review article

Abstract
First trimester ultrasound is routinely used in screening for chromosomal aberrations and severe morphological defects. Prenatal diagnosis of open type of spina bifida has been carried out by biochemical and ultrasound (US) screening during second trimester of pregnancy. There is a real possibility now to describe so called intracranial translucency (IT) by ultrasound at 11 – 14 week´s of gestation which presents physiological structure of fourth ventricle. In the case of spina bifida there is caudal dislocation of the hindbrain which leads to compression of the fourth ventricle and IT is not visible. With the assistance of special ultrasound tool – „dynamic MR“ – the description of IT is much more evident.

Key words: prenatal diagnosis, ultrasound, first trimester, spina bifida, intracranial translucency, dynamic MR
 Přehledový článek

Abstrakt
Ultrazvukové vyšetření plodu v prvním trimestru je rutinní screeningová metoda pro diagnostiku chromozomálních aberací plodu i závažných morfologických defektů. Otevřený typ spiny bifidy je vrozená anomálie, jejíž prenatální diagnostika se dosud opírala o biochemický a ultrazvukový (UZ) screening ve druhém trimestru gravidity. Mezi 11. – 14. gestačním týdnem lze při ultrazvukovém vyšetření popsat tzv. intrakraniální translucenci (IT), která reprezentuje fysiologickou konturu IV. komory mozkové. V případě spiny bifidy dochází ke kaudální dislokaci zadního mozku s následnou kompresí IV. mozkové komory a intrakraniální translucence pak není přítomna. Ultrazvukový modul – „dynamic MR“ – umožňuje zřetelnější popis tohoto ultrasonografického markeru. 

Klíčová slova: prenatální diagnostika, ultrazvuk, první trimestr, spina bifida, intrakraniální translucence, dynamic MR