Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Prenatal diagnosis of Arnold-Chiari syndrome using multi-slice view 3D/4D ultrasound and MRI
Robert Dankovcik, Eduard Kucera, Lydia Frigova, Patrik Stovcik, Anna Plichtova, Marek Dudas
Acutal Gyn 2010, 2, 17-20
Publication date: 2010-09-27
Manuscript ID: 0210002
Počet zobrazení: 9478

Case report

Abstract
Arnold-Chiari malformation is a congenital deformity of rear brain, i.e. anomaly of the lower part of cerebral stem and cerebellum involving their caudal displacement through foramen magnum into the spinal canal. Early diagnosis and adequate treatment may be decisive for further psychomotor development of an affected individual. Here we present a case of a state-of-the-art prenatal diagnosis of Arnold-Chiari syndrome using 3D extended imaging, 3D/4D ultrasound and fetal MRI-like imaging, together with a literature review of this anomaly rarely diagnosed in prenatal period.

Key words: Arnold-Chiari malformation, magnetic resonance imaging, prenatal ultrasonographyKazuistika


Abstrakt
Arnold-Chiariho malformace je vzácná kongenitální vada zadního mozku, tj. anomálie dolní části mozkového kmene a cerebella, které se posunují přes foramen magnum kaudálně do páteřního kanálu. Časná diagnostika a adekvátní léčba jsou důležité pro další psychomotorický vývoj postiženého jedince. Prezentujeme případ prenatální diagnostiky Arnold-Chiariho malformace použitím 3D/4D uzltrazvukového zobrazení a fetální MRI-simulovaného zobrazení včetně přehledu této vady, jen vyjímečně diagnostikované v prenatálním období.

Klíčová slova: Arnold-Chiariho malformace, magnetická rezonance, prenatální ultrazvuková diagnostika