Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Approaches to prolonged gestation (article in Czech)
Tomáš Binder
Actual Gyn 2009, 1, 30-33
Publication date: 2009-06-15
Manuscript ID: 0109007
Počet zobrazení: 9715

Review article

Abstract

Postdate pregnancy usually means a pregnancy continuing after the 42nd gestation week. Incidence of such pregnancy vary from 0,4% in Austria and Belgium to 7% in Sweden and Denmark.  The risk of fetal complications is  increased as a result of deterioration of placental functions. The fetus is endangered by the aspiration of amniotic fluid, by macrosomia and shoulder dystocia.  The exact dating of pregnancy  can only  be established during the first half pregnancy, but best during the first trimester. Induction of labour is indicated only in cases of threatened intrauterine hypoxia. Ćonservative, expectant approach can be employed in the majority of cases. In the majority of cases the rule of „less  is usually more“. In general, however, pregnancy should not continue beyond the 42nd gestation week.

Key words: Postterm pregnancy, prolonged pregnancy, induction of labour, intrauterine hypoxia 


Přehledový článek

Abstrakt

Za potermínovou graviditu je obvykle označováno takové těhotenství, které pokračuje po dokončeném 42. gestačním týdnu. Incidence potermínové gravidity kolísá od 0,4% v Rakousku a Belgii až po 7 % ve Švédsku a Dánsku. Stoupá riziko intrauterinního ohrožení plodu zhoršující se funkcí placenty. Plod je ohrožen aspirací zkalené plodové vody, makrosomií a dystokií ramének. Přesné stanovení stáří těhotenství je možné jen v první polovině gravidity, nejlépe v I. trimestru. K indukci porodu přistupujme jen při počínající intrauterinní tísni plodu. Expektační postup je možné aplikovat u většiny případů. Buďme obezřetně trpěliví, ve většině případů zde platí pravidlo že „ méně je mnohdy více“.Obecně však dodržujme pravidlo, že těhotenství by nemělo pokračovat  po 42. ukončeném gestačním týdnu.   

 Klíčová slova: potermínová gravidita, prodloužené těhotenství, indukce porodu, intrauterinní hypoxie