Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Diferencial diagnostics of hyperactive bladder (article in Czech)
Jan Zmrhal
Actual Gyn 2009, 1, 21-24
Publication date: 2009-06-15
Manuscript ID: 0109005
Počet zobrazení: 8416

Review article

Abstract
 

The overactive bladder as a most frequent cause of chronic disturbances and impairment of the quality of life is evaluated, including cost effectiveness of health-care systems in developed countries. The overview of initial, basic, and special urogynecologic diagnostics is presented. Serious tumors of the bladder, neurologic and metabolic diseases with the similar symptoms, as the hyperactive bladder has, are mentioned in the differential diagnostics. The special attention is devoted to the problems of elderly female patients, where the necessity of special care and individual diagnostic approach are emphasized.

Key words: overactive bladder, urge incontinence, differential diagnosis, overactive bladder in elderly


Přehledový článek

Abstrakt
 
V práci je uveden hyperaktivní měchýř jako nejčastější příčina chronických obtíží a poruch kvality života ve vyspělých zemích, včetně ekonomické zátěže zdravotnických systémů. Je předložen přehled diagnostiky počáteční, základní a specializované. V diferenciální diagnostice je upozorněno na závažná onkologická, neurologická i metabolická onemocnění, která se klinicky projevují jako hyperaktivní měchýř. Zvláštní pozornost je věnována diagnostice u pacientek ve stáří, kde autor zdůrazňuje nutnost pomoci a individuální diagnostické přístupy.

Klíčová slova: hyperaktivní měchýř, urgentní inkontinence, diferenciální diagnostika, hyperaktivní měchýř ve stáří