Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Screening of breast carcinoma, actual situation and perspective in Czech Republic (article in Czech)
Jan Daneš
Actual Gyn 2009, 1, 11-15
Publication date: 2009-06-15
Manuscript ID: 0109003
Počet zobrazení: 8843

Review article

Abstract

Breast cancer is the l
eading cause of death from cancer among women in the Czech Republic and other advanced countries. Screening for breast cancer has been shown to detect most cancers in early stage which can lead to more successful treatment a reduced mortality. In 2002, the Breast Screening Programme was introduced in the Czech Republic for women aged 45 to 69 years and with screening intervals 2 years. In 2007, the participation rate was 51,5 % (in 2003 12,6%), screen detected cancers were predominantly small (Ca in situ and T1 cancers more than 73%). Accredited screening centres (in total 66) in the Czech Republic are checked  ones in one or two yrs and produce very good results. Further efforts will be focus on elimination of the black screening running at non-screening centers.

Key words: Breast cancer, screening, mammography


Přehledový článek

Abstrakt

Karcinom prsu je hlavní příčinou úmrtí u žen na rakovinu v České republice a ostatních vyspělých zemích. Bylo zjištěno, že screening karcinomu prsu detekuje většinu karcinomů v časné fázi, což vede k úspěšnějšímu léčení a redukci mortality. V roce 2002 byl zahájen v České republice Program pro screening nádorů prsu pro ženy od 45 do 69 let věku  a screeningovým intervalem 2 roky. V roce 2007 byla účast 51,5 % (v roce 2003 12,6 %) a ve screeningu zjištěné karcinomy byly většinou malé (Ca in situ a T1 karcinomy více než 73 %). Akreditovaná screeningová centra (celkem 66) jsou kontrolována jedenkrát za 1 nebo 2 roky a dosahují velmi dobrých výsledků. Další úsilí bude zaměřeno na eliminaci šedého screeningu probíhajícího na nescreeningových centrech.
 
Klíčová slova: Karcinom prsu, screening, mamografie