Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Prevention, diagnostics and treatment of alloimunization (article in Czech)
Pavel Calda
Actual Gyn 2009, 1, 55-60
Publication date: 2009-10-06
Manuscript ID: 0109014
Počet zobrazení: 8401


Review article

Abstract
Introduction of routine anti-D prophylaxis in Czech Republic in the year 1971 resulted in significant decrease in the incidence of alloimmunization.  Alloimmunization can affect all RhD-negative women with RhD-positive fetus. Candidates of RhD prophylaxis are all RhD negative women without detectable RhD antibodies. Causes, different approaches to prevention and diagnostic of alloimmunization are discussed.
 
Key words: alloimunization, prenatal diagnostics, anti-D prophylaxisPřehledový článek

Abstrakt
Profylaxe anti-D imunoglobulinem znamenala významný pokles výskytu aloimunizace (u nás od r. 1971). Aloimunizací jsou potencionálně ohroženy všechny RhD negativní těhotné s RhD pozitivním plodem. Kandidátkami na RhD profylaxi v průběhu těhotenství, resp. po porodu, jsou všechny těhotné, které jsou RhD negativní a nemají dosud vytvořeny anti-D protilátky (mají negativní nepřímý antiglobulinový test).  V článku jsou diskutovány příčiny, způsoby prevence v různých situacích a diagnostika aloimunizace.

Klíčová slova:
aloimunizace, prenatální diagnostika, anti-D profylaxe