Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Functional examination of maternal thyroid in pregnancy; our results (article in Czech)
Drahomíra Springer, Zdenka Límanová, Tomáš Zima, Pavel Calda
Actual Gyn 2009, 1, 50-54
Publication date: 2009-09-18
Manuscript ID: 0109012
Počet zobrazení: 8992


Review article

Abstrac
t

Insufficient function of the mother’s thyroid gland can cause low concentrations of thyroxine which is necessary for the proper development of the fetus’ brain. Early and right diagnose of hypothyroidism is reliable prevention of consequences. The investigation of TSH, FT4 and anti TPO together is necessary. There exists a positive association between the presence of thyroid antibodies and postpartum thyroiditis.
In our group of 7350 women in 9-11 week of pregnancy were determined TSH and anti TPOAb, in case of positivity also FT4. For evaluation of results was necessary to set reference intervals for pregnant women
The TSH reference interval was determined to be 0.06 - 3.67 mU/l, for FT4 was the interval 9.8 - 23.0 pmol/l used and the limit for anti-TPO positivity was determined to be 143 kU/l.
A raised concentration of TSH was found in 5.14 % of women; suppression of TSH was found in 2.90% of women and 11.5% of pregnant women were found anti TPO positive.
Folow-up was realized in 318 from 1205 women with any positivity. In this group had been diagnosed 60.4 % women with subclinical hypothyroidism, 4.7 % with manifest hypothyroidism and 2.9 % of thyreotoxicosis. The carcinoma of thyroid gland had been diagnosed in 2.8% of them. 82.6 % of women treated for hypofunction were anti-TPO positive.
In our group, case finding screening is able to disclose only about 21.7 % of asymptomatic mild hypothyroidism in pregnancy. Consequently is evident need of general screening of pregnancy thyroid failure in Czech Republic.

Key words: thyroid gland, pregnancy, TSH, FT4, anti TPO antibody


Přehledový článek

Abstrakt
Zdravý vývoj plodu je podmíněn dostatečným množstvím tyroxinu, který v počátku těhotenství přijímá plod pouze od matky. I malá nepoznaná porucha funkce štítné žlázy může mít negativní vliv na psychomotorický vývoj dítěte i na průběh gravidity. Včasná a správná diagnóza a léčba jsou spolehlivou prevencí následků, proto je vhodné vyšetřovat TSH i FT4. Zároveň je doporučováno vyšetření hladiny anti-TPO protilátek, ženy s jejich pozitivitou jsou ohroženy poporodní tyreoiditidou, častějším potrácením i rozvojem funkční poruchy.
V sérech 7350 žen v 9.-11. týdnu těhotenství byly stanoveny hladiny TSH a anti TPO, v případě odchylky i FT4. Pro správné hodnocení výsledků byly již dříve stanoveny referenční intervaly pro TSH:  0,06 – 3,67 mU/l, pro FT4: 9,8 – 23,0 pmol/l a rozhodovací limit pro anti-TPO pozitivitu byl 143 kU/l.
Zvýšená hladina TSH byla nalezena u 5,14 % žen, snížená hladina u 2,90 % žen. Ve vyšetřované skupině bylo 11,5 % anti-TPO pozitivních žen. Zvýšená hladina TSH je většinou důsledkem tyreoidální poruchy, suprese TSH pro ni svědčit nemusí.
Klinicky bylo sledováno 318 z celkově 1205 žen s nalezenou odchylkou funkce štítné žlázy. Subklinická hypotyreóza byla diagnostikována u 60,4 % z nich, manifestní hypotyreóza u 4,7%, hypertyreóza u 2,9% a karcinom štítné žlázy u 2,8% sledovaných žen. Mezi ženami léčenými na hypofunkci štítné žlázy bylo 82,6 % anti-TPO pozitivních.
U žen s diagnostikovanou subklinickou hypotyreózu bylo pouze 21,7 % žen, které měly osobní nebo rodinnou historii poruch funkce štítné žlázy.
Prezentované výsledky významně podporují vhodnost všeobecného vyšetřování poruch štítné žlázy (TSH,  anti-TPOAb , FT4) v časné fázi těhotenství.

Klíčová slova:
štítná žláza, těhotenství, TSH, FT4, anti TPO protilátky