Open access
Peer reviewed journal

www.actualgyn.com

Actual Gynecology
and Obstetrics

Abstrakt

Spontaneous delivery of fetuses in breech position (article in Czech)
Zdeněk Hájek
Actual Gyn 2009, 1, 38-41
Publication date: 2009-06-15
Manuscript ID: 0109009
Počet zobrazení: 10106

Review article

Abstract

Breech presentation considerably increases risks of vaginal birth. Clinical practice is increasingly leaning towards  cesarean delivery of breech fetuses, mainly in primiparous women. Planed vaginal birth needs an informed consent from the expected mother and her high level of cooperation. It must be excluded in cases where there are contradictions for vaginal breech birth:, incomplete breech, higher birth weight over 4000 g, suspected or pathological cardiotocography at the beginning of labor. Obstetricians must follow principles which decrease the possibility of complications during the labor (the fetal membranes should be left intact as long as possible; no tractions should be exerted on the infant until the fetal umbilicus is past the perineum, best to use the Covjanov delivery method). All recommendations for planned vaginal breech birth however cannot guarantee success. Today, more than 90% of women give breech birth by cesarean delivery, especially primigravidas. It can be said that most of the women in labor after being told possible complications choose  cesarean delivery. That means that nowadays the breech position is now one of the  liberal indications for cesarean delivery in Czech Republic.

Key words: breech presentation, cesarean delivery, planed vaginal birthPřehledový článek

Abstrakt

Poloha plodu koncem pánevním představuje značné porodní riziko. Klinická praxe se stále častěji kloní k vedení porodu císařským řezem, zejména v případě prvorodičky. Plánovaný porod  vaginální cestou vyžaduje  informovaný souhlas rodičky a její významnou spolupráci. Primárně musí být vyloučeny ty případy, kde jsou ke spontánnímu porodu jasné kontraindikace (porušené držení plodu, větší porodní hmotnost nad 4000g, suspektní nebo patologický kardiotokografický záznam - CTG na začátku porodu). Porodník musí dodržet při porodu zásady, které snižují možnost výskytu komplikací (ponechat vak blan co nejdéle, netahat za již porozenou část plodu, rodit plod nejlépe metodou dle Covjanova). Veškerá doporučení pro plánovaný porod KP vaginální cestou  však nemohou garantovat úspěšnost. Dnes již více než 90% žen rodí  KP císařským řezem, zejména prvorodičky. Lze říci, že po vysvětlení možných komplikací se většina rodiček rozhoduje pro operační vedení porodu. To znamená, že v současné době patří v ČR poloha KP mezi liberální přístupy v indikaci k císařskému řezu.

Klíčová slova: poloha plodu koncem pánevním, plánovaný spontánní porod, císařský řez