Aktuální

Abstract

Insight into the quality of the nuchal translucency measurements (conference abstract - article in Czech)
Martin Hynek, Dagmar Smetanová, David Stejskal
Actual Gyn 2011, 3, 80
Publication date: 2011-12-30
Manuscript ID: 0311030
Number of views: 4324

Abstract from the Annual Fetal Medicine Conference held in Prague, 13.1.2012, Congress Centre Homolka


Abstrakt z 12. konference fetální medicíny konané 13. ledna 2012 v Praze, Konferenční centrum nemocnice Na Homolce