Aktuální

Abstract

What are the changes of indications for cesarean delivery? (article in Czech)
Taťána Lomíčková
Actual Gyn 2009, 1, 42-44
Publication date: 2009-06-15
Manuscript ID: 0109010
Number of views: 4685

Review article

Abstract

The article provides an overview of indications for sectio caesarea and an analysis of possible reasons that lead to an increase in the frequency of this operation.

Key words: sectio caesarea, forceps, indication for sectio caesarea, accompanied indications, sectio caesarea on demand


Přehledový článek

Abstrakt

Článek obsahuje přehled indikací císařského řezu a úvahu o možných důvodech zvyšování frekvence této operace.

Klíčová slova: císařský řez, forceps, indikace císařského řezu, sdružené indikace, psychosociální indikace, císařský řez na přání