Aktuální

Nejčtenější za 6 měsíců

Datum publikace:
2017-12-19
Přínos a kontroverze neinvazivního prenatálního screeningu (NIPS) chromozomálních poruch plodu
Pavel Calda, Kamila Světnicová
Actual Gyn 2017, 9, 25-27
Manuscript ID: 0917008
Počet zobrazení: 2319
Datum publikace:
2017-12-28
Klasifikácia cisárskych rezu podľa urgentnosti – medicínske a právne aspekty
E. Dosedla, K. Žiarová, L. Kalafusová, P. Calda
Actual Gyn 2017, 9, 28-33
Manuscript ID: 0917006
Počet zobrazení: 1694
Datum publikace:
2017-12-05
Neoadjuvantní chemoterapie karcinomu děložního hrdla ve světle medicíny založené na důkazech
Jan Kümmel, Martin Trhlík, Robert Bučko
Actual Gyn 2017, 9, 20-24
Manuscript ID: 0917003
Počet zobrazení: 1584
Datum publikace:
2018-02-05
Abrupce placenty vedoucí k intrauterinnímu úmrtí plodu v graviditě 33. týdne
Aneta Drobníková
Actual Gyn 2018, 10, 1-3
Manuscript ID: 0917007
Počet zobrazení: 1234
Datum publikace:
2018-04-10
Význam chirurgie ovariálního karcinomu
Jan Kosťun, Pavel Vlasák, Jiří Bouda, Denis Berezovskiy, Jiří Presl
Actual Gyn 2018, 10, 10-13
Manuscript ID: 0917012
Počet zobrazení: 553
Datum publikace:
2018-04-25
Nový pohled na etiopatogenezi ovariálního karcinomu
Jiří Bouda, Jiří Presl, Pavel Vlasák, Jan Kosťun, Robert Slunéčko
Actual Gyn 2018, 10, 19-22
Manuscript ID: 0917011
Počet zobrazení: 453
Datum publikace:
2018-04-10
Nové trendy v systémové léčbě ovariálního karcinomu
Pavel Vlasák, Jiří Bouda, Jan Kosťun, Denis Berezovskiy, Jiří Presl
Actual Gyn 2018, 10, 4-9
Manuscript ID: 0917009
Počet zobrazení: 383
Datum publikace:
2018-04-16
Hereditární riziko ovariálního karcinomu a profylaktická opatření
Jiří Presl, Jiří Bouda, Pavel Vlasák, Jan Kosťun, Denis Berezovskiy
Actual Gyn 2018, 10, 14-18
Manuscript ID: 0917010
Počet zobrazení: 361